ZÁMEK SKALIČKA - SKALIČKA 15 - ZÁBŘEH NA MORAVĚ 789 01


info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 732 400 900
     
     
  AKCE- DALŠÍ ČLENĚNÍ:
 
 
  PRÁVĚ PROBÍHÁ
    ARCHIV AKCÍ - ROKY 2005 - 2009
 
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2011
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2012
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2013
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2014
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2015
   
   
   
    

 

 

 

  
ZÁMEK SKALIČKA    

Pravidelná návštěvní doba: 
  Z technických důvodů v roce 2018 otevřeno od září do října, vždy v NEDĚLI, 14.00 - 17.00  

    HLAVNÍ NABÍDKA: 
   REKONSTRUKCE
AKCE
 

 

Vážení přátelé,

areál zámku Skalička je pro veřejnost uzavřen.

Od března až do července 2018 probíhá na zámku rekonstrukce hlavního vstupu.

Zámek pro Vás otevřeme v rámci letošních Dnů evropského dědictví počátkem září. O přesném termínu jakož i připravované výstavě Vás včas budeme na těchto stránkách informovat.

Děkujeme za pochopení,

Kamil Pilka a Patrik Petrík

 

 

 

Poslední výstava (září - říjen 2017):

ALENA CRHONKOVÁ

kresby a malby

 

„Člověk by si měl najít nějaký tichý úkryt, kde zakořenit a růst…“
Mark Rothko, americký malíř lotyšského původu

 

 

Alena Crhonková

Narozená v roce 1949 v Prostějově. Část svého dětství prožila na Drozdovské Pile. Lesní údolí se jí tak stalo domovem, do kterého se pak stále vracela a dnes tam žije téměř nastálo. Je pro ni zdrojem vnímání přírodních dějů, porozumění Zemi a inspirací k výtvarné činnosti.

Dělá grafiku - hlavně suché jehly, maluje pastelem i kombinovanou technikou (ani-línové a vodové barvy + tempera). V poslední době se zabývá i kresbou. Námětem jí jsou děje v přírodě, střídání denních a ročních dob, sněhu a deště, prostě kopce, stromy, voda, vítr…

Je absolventkou Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci, kombinace čeština - výtvarná výchova. Studovala u prof. Dušana Janouška, sochaře doc. Zdeňka Přikryla a malíře Ladislava Jalůvky. Na Filosofické fakultě University Palackého se pak věnovala teorii kultury. Vzdělání si rozšířila také na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Dlouhá léta byla vedoucí výtvarného oboru Základní umělecké školy v Šumperku a od devadesátých let učila estetickou výchovu na Gymnáziu Záběh.

Vystavuje od osmdesátých let minulého století. Měla výstavy v Šumperku - ve Vlas-tivědném muzeu, v Galerii Jiřího Jílka, v Městské knihovně, a ve výstavních prostorách bývalého Domu kultury Pramet. S žáky prof. Janouška vystavovala v Praze, s keramičkou Vladanou Popelkovou v Lošticích. V Zábřehu měla již několik výstav v Galerii Tunklův dvorec. Její práce vyplývají ze ztotožnění se s přírodou, v níž žije a z lásky k tomuto kraji…