ZÁMEK SKALIČKA - SKALIČKA 15 - ZÁBŘEH NA MORAVĚ 789 01


info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 732 400 900
     
     
  AKCE - DALŠÍ ČLENĚNÍ:
 
 
   ARCHIV AKCÍ - ROKY 2003 až 2009
 
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2011
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2012
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2013
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2014
    ARCHIV AKCÍ - ROK 2015
   
   
   
   
   
   
  
ZÁMEK SKALIČKA    

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
    
Thomas Jefferson
    

    HLAVNÍ NABÍDKA: 
   REKONSTRUKCE
AKCE
 


Přehled akcí v letech 2003 až 2009:
(pro více informací k akci klikněte na obrázek)

29.5.2004
Hasičský bál

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů na Skaličce proběhla tradiční "Gulášová partie" na Zámeckém dvoře.

10.9.2005
-
11.9.2005
Dny evropského dědictví 2005

kulturní památka a její stav poprvé zpřístupněn veřejnosti

9.9.2006
-
10.9.2006
Dny evropského dědictví 2006

kromě postupů rekonstrukčních prací poprvé prezentována historie šlechtických rodů Skaličky

29.7.2007
Klub českých turistů První návštěva Klubu českých turistů
8.9.2007
-
9.9.2007
Dny evropského dědictví 2007

prezentován pokrok v obnově interiérů a poprvé i původní erb Jana Adama Hnátka z 18.století (zapůjčeno z Okresního vlastivědného muzea Šumperk)

20.9..2008
-
21.9.2008
Dny evropského dědictví 2008

Ondřej Růžička - OBRAZY
Michal Šelemba - RESTAURÁTORSKÁ SHOW

19.9..2009
-
20.9.2009
Dny evropského dědictví 2009

Dana Zimová - OBRAZY
Ondřej Růžička - OBRAZY
Václav Štadlman - PIANO

 

  
Jak to vše začalo ...

Na podzim, v roce 2005, tedy 2 a půl roku po zakoupení zámku nás oslovila místní organizace skautů na Skaličce a vyzvala nás, abychom se přidali k otevřeným památkám pro veřejnost v rámci Dnů Evropského Dědictví (DED). Nejprve jsme váhali, zda je to ta správná chvíle, protože na zámku probíhali zásadní stavební opravy a budova vypadala jako jedno velké staveniště. Nakonec nás skauti přesvědčili a my jsme přivítali první návštěvníky - zájem byl pro nás velmi milým překvapením. První rok jsme se stali nejnavštevovanější kulturní památkou Zábřežska ! Od této chvíle jsme propagaci začali brát vážně a Dny evropského dědictví se tak na dalších pár let staly jakousi veřejnou bilancí celoročního stavebního usílí za uplynulou sezonu.
Po dokončení rekonstrukce přízemí zámku, v roce 2008, jsme se rozhodli využít již obnovené prostory k pořádání prvních výstav a koncertů. ... a tak jsme začali vznikat i podklady pro naše ARCHIVY AKCÍ, které postupně na těchto stránkách doplňujeme. Pojďte si spolu s námi v této části webových stránek připomenout atmosféru všeho, co se v oblasti kultury a vzdělání na zámku Skalička odehrálo !
 

 


Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD)
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány památek, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské, ale i světové civilizace. V rámci EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce, výstavy, koncerty a další kulturní programy. Hledání identity jedince žijícího v 21. století ve stále více se globalizujícím světě - to je to, k čemu EHD přispívají, a díky čemu se těší stále většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou tak významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro více informací klikněte na .

 

 

 

PRO POKRAČOVÁNÍ V PŘEHLEDU NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU KLIKNĚTE NA .