ZÁMEK SKALIČKA - SKALIČKA 15 - ZÁBŘEH NA MORAVĚ 789 01


info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 732 400 900
     
    
  HISTORIE - DALŠÍ ČLENĚNÍ: 
 
 
  Majitelé Skaličky
 
 
  Lorenc de Conforto
 
  Jan Kaltschmidt z Eisenberku
 
  Hnátkové z Wegfurtu
 
  Bartodějští z Bartoděj
 
 
  Chorynští z Ledské
 
  Ostatní majitelé zámku
   
  
ZÁMEK SKALIČKA    

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
    
Thomas Jefferson
    

    HLAVNÍ NABÍDKA: 
  
HISTORIE
REKONSTRUKCE
 
     

V přehledu níže naleznete všechny majitele a léníky Skaličky o kterých jsme se při našem historickém pátrání dozvěděli.

Při zjišťování informací jsme vycházeli z několika pramenů, bohužel, čím více se vracíme do minulosti, tím skromnější údaje o Skaličce nacházíme. Z tohoto důvodu v tabulce chybí některé letopočty i jména leníků, kteří nám asi provždy zůstanou utajeni.

Pro samotný zrod zámku Skalička jsou podstaná dvě jména: prvním je Martin Půhončí z Předmostí, kterého přítomnost na Skaličce je dodnes připomínána erbem na severním průčelí zámku, druhým je Lorenc de Conforto, který poprvé písemně příjímá "Tvrz a dědinu" Skalička od olomouckého arcibiskupa. Jedná se tedy o první písemnou zmínku panského stavení, zřejmě základů dnešního zámku.Přehled majitelů / leníků Skaličky:

 
  
Od roku Do roku Známý držitel Skaličky / Poznámka
1273   / první zmínka o osadě Skalička v privilegiu olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku pro mohelnickou rychtu
~ 1320   / Skalička je včleněna do lénního systému olomouckého biskupství
1389   Kuník ze Zvole
  1436 Jan Kepina ze Zvole
1436   Jindřich z Žeranovic
1455 1463 Ondřej ze Skaličky
  1477 Jan z Petřvaldu
1477   Jan z Rudkovce
    Petr z Maletína
    Vavřín Staruštík z Poličky
1554? 1560 Zikmund z Žerotína
1560   Tomáš Skála z Kolínce / za manželku měl od r. 1563 Kunku Drahanovskou z Pěnčína
  1573 Jan Skála z Kolínce
1573 1614 Brikcí Drahanovský z Pěnčína na Vranové
1614 1617 Kryštof Drahanovský z Pěnčína na Vranové / Brikcího syn
1617 1623 / léno spadlo na biskupa Dritichštejna
1623 1637 Martin Půhončí z Předmostí
1639 1649 Lorenc de Conforto
1649 1651 Jan Kaltschmied von Eisenberg
1651 1676 Václav Vilém Hnátek von Wegefurt
1676 1702 Václav Karel Hnátek von Wegefurt
1702 1721 Jan Adam, Václav Vilém a Karel Josef bratři Hnátkové von Wegefurt
1721 1722 Jan Adam Hnátek von Wegefurt
1722 1723 / léno spadlo na biskupa Schrattenbacha
1723 1730 Karel, Jan, František a Michal bratři Bartodějští z Bartoděj
1730 1746 Jan Bartodějský z Bartoděj / odkoupeno od bratrů
1746 1782 Josef Baltazar Schoř s Marderfeldu
1782 1785 / léno spadlo na biskupa Colloredo-Waldsee
1785 1807 Michal Václav Chorynský, svobodný pán z Ledské / Skaličku koupil od biskupa
1807 1823 bratři František a Michal Chorynští
1823 1863 Michal hrabě Chorynský
1863 1890 Leopold, František, Jindřich, Michal, Ignác, Matylda a Anna Leontýna hrabata Chorynští z Ledské
1874   / Skalička je vyčleněna z lénního systému a patří do majetku rodiny Chorynských
1890 1891 Jindřich hrabě Chorynský / poslední majitel se šlechtickým titulem
1891 1891 Gustav Muller
1891 1897 Karel a Ludmila Rosy
1897 1907 Rudolf a Marie Smekalovi
1907 1908 Jan a Františka Láskovi
1908 1912 František a Zdenka Hrubí
1912 1914 Josef a Marie Dočkalovi
1914 1950 Cyril a Marie Knobovi