info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 583 411 288
     
     
  HISTORIE - DALŠÍ ČLENĚNÍ: 
 
 
 
 
  Lorenc de Conforto
 
  Jan Kaltschmidt z Eisenberku
 
  Hnátkové z Wegfurtu
 
  Bartodějští z Bartoděj
 
  Schorschovi z Marderfeldu
 
  Chorynští z Ledské
 
  Ostatní majitelé zámku
   

  
 


  
 

  
ZÁMEK SKALIČKA    

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
    
Thomas Jefferson
    

    HLAVNÍ NABÍDKA: 
  
HISTORIE
REKONSTRUKCE
 

  
© obrázek erbu - Martin Kropáček

Rod Schorschů z Marderfeldu
(na Skaličce 1746 - 1785)

Za zakladatele rodu von Marderfeld je považován Johann Balthasar Schorsch, kterému byl udělen šlechtický titul von Marderfeld a to v roce 1743 resp. 1746, kdy byl povýšen do stavu rytířského.

Johann Balthasar pocházel ze Znojma z bohaté měšťanské rodiny. Byl povýšen do šlechtického stavu, čemuž dopomohl i fakt, že jeho druhá žena byla šlechtického původu.

Rod měl v 18. století ve vlastnictví lenní usedlost se zámkem Skalička. Po smrti Johanna Balthasara byl značný majetek rodu rozdělen mezi dědice, přičemž usedlost Skalička byla svěřena nejstaršímu synu Johannu Josephovi. V jeho době celá usedlost i se zámkem kompletně vyhořela a rod zchudl. Johann Balthasar Schorsch měl dále syna Maxmiliána a dceru Marii Franzisku.

 
  

Johann Joseph měl dceru Karolinu Kristinu, která se provdala a barona Karla von Haxthausen. Toto manželství bylo bezdětné. Po mužské linii pokračoval rod potomky Maxmiliána Schorsche.

V pozdější době se rod vrátil k měšťanskému způsobu života a přesídlil do Čech.

Od poloviny 19. století již rod Schorsch(Šorš) von Marderfeld pokračuje pouze po ženské linii. Na počátku 20 století se spojil s rodem Platz von Ehrenthal.


  Pergamenová listina vydaná v Olomouci 21. května 1779 z období rodu Schorschů:
 

Vydavatelem je kapitulní děkan Otto Antonín Minkvic, svobodný pán z Minkvicburka, jménem olomoucké kapituly.
Obsahem textu je potvrzení půjčky 1500 zl. pro Jana Josefa Schorsche z Marderfeldu s ručením na majetku léna ve Skaličce.
Text německy, rozměry pergamenu 78 x 56 cm (+ 5 cm).
Na spletených bílomodrých šňůrách je přivěšena pečeť olomoucké kapituly.