ZÁMEK SKALIČKA - SKALIČKA 15 - ZÁBŘEH NA MORAVĚ 789 01


info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 583 411 288
     
     
  AKCE- DALŠÍ ČLENĚNÍ: 
 
 
 
 
Ondřej Růžička - Muži
   
   
   
   
   
   

  
ZÁMEK SKALIČKA    

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
    
Thomas Jefferson
    

    HLAVNÍ NABÍDKA: 
   REKONSTRUKCE
AKCE
 

 

ONDŘEJ RŮŽIČKA: MUŽI / MEN

Ondřej Růžička nám poprvé ukázal své Muže 16. července za přítomnosti dalších cca. 60-ti zvědavců, kteří se slavnostního zahájení účastnili - viz. foto z vernisáže . Výstava byla na Skaličské poměry velmi rozsáhlá, nakonec se nám do Galerie a přilehlých prostor vešlo jeho 41 děl, různych technik a stylů, s tématem "Muž, jako předmět, možný obdivu".

  

   
 
 

AUTORŮV KOMENTÁŘ:

Kromě Krista a sv. Šebestiána v dějinách umění se spoře oděné, popř. nahé, mužské tělo objevovalo jen zřídka a jeho nahota nikdy nebyla tím, co mělo být primárně zobrazováno. V mé tvorbě se v každém z doposavad vytvořených cyklů nějaký nepříliš oděný muž vyskytl. (Snad jako omluva mužskému aktu za opomíjení v minulých dobách.) Tato výstava je souborem děl, které pojí pouze společné téma a tím je muž, jako předmět ... možný obdivu. Divák tak bude moci spatřit průřez mojí tvorbou za posledních pět let. Jsou to jak klasické malby, tak trochu street art, kresby a vůbec i další umělecké hrátky.... Jak se podařilo díla vybrat a výstavu sestavit, nechť posoudí divák sám. Dle mého názoru nebude chvíle strávené v úžasném prostředí skaličského zámku rozhodně litovat.


Ondřej Růžička, červen 2011