ZÁMEK SKALIČKA - SKALIČKA 15 - ZÁBŘEH NA MORAVĚ 789 01


info@zamek-skalicka.cz

ZÁMEK SKALIČKA

SKALIČKA 15

789 01 ZÁBŘEH

+420 732 400 900
     
     
  ÚVOD- DALŠÍ ČLENĚNÍ: 
 
 
 
 
  Svatby
 
  Finanční příspěvky
    pro ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.
   

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ZÁMEK SKALIČKA    

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
    
Thomas Jefferson
    

  HLAVNÍ NABÍDKA: 
  
ÚVOD
REKONSTRUKCE
 


Jak poslat peníze pro ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.?

 • Číslo účtu "ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.":     241 351 530 / 0300
 • Variabilní symbol:
  777
  - pro dar na podporu aktivit obecně - prospěšné společnosti
  333
  - pro rezervaci svatby, 334 - pro doplatek svatby,
 • Poznámka (text pro příjemce): jméno plátce + datum akce (termín akce)


Dále Vás chceme upozornit na možnost odečtu Vašeho finančního přispěvku od základu daně dle § 15 odst. 1 zákona č. 586 / 1992 Sb. o daních z příjmů až do výše 10% Vašeho celkového ročního příjmu. V tomto případě je postup následující:

1.) Napiště nám o záměru darovat finanční obnos na e-mail adresu info@zamek-skalicka.cz. Do mailu prosím uveďte Vaší identifikaci (IČ anebo jméno a příjmení), adresu sídla / doručovací adresu a výši darované částky. Na základě těchto informací Vám poštou zašleme Darovací smlouvu.

2.) Po obdržení Darovací smlouvy tuto podepíšete, jeden originál nám zašlete zpět a bankovním převodem poukážete peníze na výše uvedený účet.

3.) Do 3 dnů po připsání částky na náš účet Vám vystavíme a poštou pošleme Potvrzení příjmu, které můžete použít ve Vašem účetnictví pro ponížení daňového základu.

Poznámka: V případě , že nám peníze předáte v hotovosti, dańové zvýhodnění zůstává, akorát namísto zaslaného Potvrzení daru Vám vystavíme na místě Příjmový doklad.


Poděkování

Děkujeme všem donátorům, kteří finančně přispěli na činnost obecně prospěšné společnosti zaměřené na podporu rekonstrukce, revitalizace a dalšího rozvoje zámku a zámeckého parku.

Kamil Pilka a Patrik Petrík, zakladatelé ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.