Obnovení původní dispozice interiéru - bourání novodobých příček, rovných stropů a obnovení historicky doložitelných okenních a dveřních otvorů

Page 1 of 7Next Page


(c) 2010 Kamil Pilka